Domů » Stěhování firem

STĚHOVÁNÍ FIREM BRNO

Představa stěhování firmy a přesunutí celého podniku z jednoho místa na druhé je určitě děsivá. Koneckonců, při plánování takového přesunu je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů. Kolik to bude stát? Jak dlouho bude vaše podnikání stát? Jak se ujistíte, že všechno přijde bezpečně na nové místo?

FIREMNÍ STĚHOVÁNÍ

Náš tým má zkušenosti s obchodními službami a rádi Vám poskytneme naši pomoc. Můžeme začít tím, že vám nabídneme posouzení vašich pohyblivých potřeb tím, že určíte veškerou logistiku, která bude muset být během stěhování řešena.

Pochopili jsme, jak důležitý je tento krok k celkovému úspěchu vašeho podnikání, a ujistíme se, že všechny detaily jsou pečlivě plánovány, abyste se mohli co nejdříve vrátit do práce.

přestehování firmy
stehovani firem

GARANTUJEME SPOLEHIVOST

Jedním z prvních úvah, které je třeba učinit je, jak dlouho budete muset přestat pracovat, abyste vše přemístili do nové budovy. Náš tým se bude snažit omezit dobu výpadku na co nejméně, aby se Vaši zaměstnanci mohli vrátit do práce a ujistit se, že vaše obchodní aktivity zůstávají na správné cestě. Díky důkladné přípravě a zkušenostem v oblasti komerčního stěhování firem můžeme zjednodušit přesun vašeho vybavení.

 

Vedle pečlivého plánování můžeme také nabídnout noční nebo víkendový přesun, abyste mohli přenášet veškeré své vybavení a nábytek během pracovních hodin. Pomocí této metody je možné dokončit úplné přesunutí, aniž by došlo k výpadkům vašeho podníkaní.

POSTUP PŘI STĚHOVÁNÍ FIREM

Se stěhováním firmy na obzoru je organizování a zajištění, že máte všechny podrobnosti pod kontrolou, je rozhodující. Věci, jako je ujistit se, že existující kancelářský nábytek se vejde do nového prostoru a ujistěte se, že máte záložní plány v případě, že některé části nefungují tak dobře, jak by se očekáváno.

Množství velkých i menších společností, státních institucí a organizací využívá naše služby a to hlavně z důvodu naší flexibility, přiměřené ceny, vstřícnosti a samozřejmě spolehlivosti a vysoké odbornosti. Díky pevným základem, kvalitním personálním a technickým kapacitám a dlouholetým zkušenostem, dokážeme poskytovat skutečně profesionální služby. 

 

Po telefonickém kontaktu Vás navštíví náš pracovník, dohodne termín a projedná se zástupcem Vaší firmy všechny podrobnosti související se , navrhne postup, cenu a způsob úhrady. 

Nákup služeb můžete telefonicky konzultovat a jednoduše objednat vyplněním a odesláním formuláře na naší stránce.

 

V případě, že Vám nedostatek času zabraňuje v tom, abyste koordinovaly rozmístění nábytku a zařízení ve Vašich nových prostorách, stačí když pro nás vypracujete kompletní plán a my Vám zajistíme rozložení zařízení podle Vašich představ. V dohodnutý den přijdou na místo Vaší pobočky naši pracovníci, demontují a zabalí Váš nábytek a zařízení a bezpečně ho uloží do stěhovacího auta. Po převozu do nových prostor rozložíme nábytek a zařízení podle Vašich představ. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

4 měsíce před stěhováním

 

 • Stanovit si přesný termín
 • Vypovědět starou nájemní smlouvu
 • Informovat včas zaměstnance o stěhování (info e-mail)
 • Informovat obchodní partnery a zákazníky o stěhování, případně o změněných kontaktních údajích (adresa, telefon, ...)
 • Informovat všechny úřady, s nimiž spolupracujete (daňový úřad, sociální a zdravotní pojišťovna, komerční pojišťovna, ...)
 • Ohlásit změnu v Obchodním registru
 • Požádat o nový zápis do telefonního seznamu a zlatých stránek
 • Oslovit stěhovací společnost, nechat si vypracovat cenovou nabídku
 • Oslovit firmy (malíř, elektrikář, ...) na opravu starých a přípravu nových prostor
 • Požádat úklidovou firmu o vyčištění nových a starých prostorů
 • Požádat odbornou firmu (elektrotechnik) o zapojení výpočetní techniky a telefonních linek
 • Dohodnout termín s dodavatelem energií na popis stavu spotřeby energie
 • Sestavit si plán
 • Nechat vytisknout firemní hlavičkový papír, pověřit zaměstnance od kterého data ho mají začít používat
 • Organizace nábytku: Co se bude stěhovat a co se opatří nové
 • Nepotřebný kancelářský nábytek i staré věci vysortírovať a dohodnout termín v městské sběrně odpadu

 

1 měsíc před stěhováním

 

 • Nákres plánu nového zařízení firmy, zohlednit dřívější uspořádání a případně zohlednit připomínky a návrhy zaměstnanců
 • Ujistit se, zda ve vybrané stěhovací společnosti odborný personál provede jako demontáž, tak i montáž nábytku
 • Rovněž se ujistit v stěhovací společnosti, zda bude od nich k dispozici balicí materiál a krabice. V případě, že ne, postarat se o balicí materiál z jiné společnosti
 • Zjistit, zda má stěhovací společnost povolení a možný přístup na ulici v pěší zóně. V případě, že ne, vyřídit na magistrátu povolení
 • Všechny stěhované položky zinvertarizovat
 • Stanovit přesný časový plán  (kdy a v jakém pořadí budou místnosti stěhované)
 • Vyměřit šířku a výšku dveří, počet schodů, nosnost a vnitřní rozměry výtahu
 • Skartovat staré dokumenty (pozor na zákonnou archivaci). Stěhování může být dobrá příležitost na přechod na elektronickou archivaci
 • Prohlásit poštovní adresu k odběru denní a odborné tisku

 

2 týdny před stěhováním

 

 • Nechat si písemně potvrdit termín od všech firem, které se na stěhování budou spolupodílet.
 • Odsouhlasit s bývalým pronajímatelem koncové vyúčtování za energie
 • Dohodnout si termín odevzdání prostorů a připravit předávací protokol
 • Pořídit kryt na drahou resp. citlivou podlahu
 • Zorganizovat vrácení klíčů od zaměstnanců
 • Označit etiketami stěhováný nábytek a krabice (zvolit označovací klíč)

 

1 týden před stěhováním

 

 • Zkontrolovat stav budovy resp. nového pronajatého prostoru s pronajímatelem.
 • Odkontrolovat stav elektrických hodin, vodoměru, ... vše důkladně zapsat
 • Informovat o termínu staré i nové sousedy

 

1 den před stěhováním

 

 • Přinést důležité podklady pro stěhování do nových prostor.

 

V den stěhování

 

 • Zkontrolovat stav schodiště na staré a nové adrese, pro případné škody, které by mohly nastat
 • Zkontrolovat staré prostory (zapomenuté věci, dokumenty, květiny, ..)
 • Nechat vyčistit všechny staré prostory
 • Předat pronajímateli staré prostory spolu s předávacím protokolem
 • Postarat se o funkční osvětlení nových prostor
 • Připravit si trinkgeld pro pomocnou sílu, která byla při stěhování

 

Když je vše hotovo

 

 • Nechat vyčistit nové prostory
 • Upravit kontaktní data na internetové stránce firmy
 • Sesbírat všechny faktury a účty týkající se stěhování (pro účetnictví)
 • Řádné vyčištění elektrotechnických zařízení
 • Nahlásit případné škody, které vznikly během prací
 • Zorganizování kolaudační party 🙂